WooCommerce: Thêm trường mã ưu đãi vào trang sản phẩm

Hiển thị trường mã ưu đãi vào trang sản phẩm là rất quan trọng nó giúp cho khách hàng dễ dàng sự dụng được mã ưu đãi. Một trong những lý do chính khiến khách hàng mua sản phẩm của bạn khi họ được có mã ưu đãi.

WooCommerce: Thêm trường mã ưu đãi vào trang sản phẩm
WooCommerce: Thêm trường mã ưu đãi vào trang sản phẩm

Đoạn mã PHP: WooCommerce: Thêm trường mã ưu đãi vào trang sản phẩm

add_action('woocommerce_single_product_summary','woovn_add_custom_text_field_single_product', 2 );
function woovn_add_custom_text_field_single_product(){
  global $product;

  if( $product->is_type('variable') ){
    add_action('woocommerce_before_single_variation','woovn_custom_product_text_input_field', 30 );
  } else {
    add_action('woocommerce_before_add_to_cart_button','woovn_custom_product_text_input_field', 30 );
  }
}

function woovn_custom_product_text_input_field(){
  echo '<div class="hidden-field">
  <p class="form-row product-coupon form-row-wide" id="product-coupon_field" data-priority="">
    <label for="product-coupon" class="">' . __("Hãy nhập mã ưu đãi của bạn") . '</label>
    <span class="woocommerce-input-wrapper">
      <input type="text" class="input-text " name="product-coupon" id="product-coupon" placeholder="'.__("Mã ưu đãi").'" value="">
    </span>
  </p></div>';
}

// Apply the coupon code from product custom text imput field
add_filter('woocommerce_add_cart_item_data', 'woovn_oupon_code_product_add_to_cart', 20, 3);
function woovn_coupon_code_product_add_to_cart($cart_item_data, $product_id, $variation_id) {
  if (isset($_POST['product-coupon']) && ! empty($_POST['product-coupon'])) {
    WC()->cart->apply_coupon( sanitize_title( $_POST['product-coupon'] ) );
  }
  return $cart_item_data;
}

Video: Thêm trường mã ưu đãi vào trang sản phẩm

Làm sao để thêm đoạn mã này?

Bạn có thể đặt các đoạn mã PHP ở cuối tệp tin functions.php trong chủ đề con hoặc chủ đề bạn đang sử dụng (trước “?>” Nếu bạn có nó). Hãy chắc chắn rằng bạn biết những gì bạn đang làm khi chỉnh sửa các tệp tin quan trọng như vậy – nếu bạn cần thêm hướng dẫn, vui lòng xem bài viết Cách thêm đoạn mã tùy biến vào WooCommerce.

0 0 vote
Article Rating

BẢO MẬT WORDPRESS

Bình luận

2 bình luận về "WooCommerce: Thêm trường mã ưu đãi vào trang sản phẩm"

guest
2 Comments
Mới nhất
Cũ nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Quý<span class="bl-woovn">3 bình luận</span>
Ngọc Quý3 bình luận
1 năm trước

Hay quá . hearteyes hearteyes