WooCommerce: Chuyển hướng đến trang thanh toán khi sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Khi đến cửa hàng WooCommerce của bạn, bạn chắc chắn đã muốn thực hiện quy trình thanh toán nhanh hơn để chuyển đổi hiệu quả. Chiến lược thông thường nhất là bỏ qua giỏ hàng để đưa khách hàng của bạn trực tiếp đến trang thanh toán để đặt hàng. Điều này có thể giúp bạn thúc đẩy khách hàng mua hàng và cũng tiết kiệm thời gian của khách hàng để hoàn thành giao dịch đặt hàng.

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách bỏ qua trang giỏ hàng hiệu quả và chuyển hướng đến trang thanh toán trong WooCommerce.

Bước 1. Vô hiệu hóa AJAX thêm vào giỏ hàng

Vô hiệu hóa AJAX thêm vào giỏ hàng
Vô hiệu hóa AJAX thêm vào giỏ hàng

WooCommerce> Thiết lập> Sản phẩm và bỏ chọn Kích hoạt Cho phép các nút AJAX thêm vào giỏ hàng trên lưu trữ.

Bước 2. Thay đổi văn bản của nút thêm vào giỏ hàng

/*
 * Thay đổi văn bản trên trang Lưu trữ sản phẩm
 */
add_filter( 'woocommerce_loop_add_to_cart_link', 'woovn_add_to_cart_text_1' );
 
function woovn_add_to_cart_text_1( $add_to_cart_html ) {
	return str_replace( 'Add to cart', 'Mua ngay', $add_to_cart_html );
}
 
/*
 * Thay đổi văn bản trên trang sản phẩm
 */
add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'woovn_add_to_cart_text_2' );
 
function woovn_add_to_cart_text_2( $product ){
	return 'Mua ngay';
}

Bước 3. Chuyển hướng đến Trang Thanh toán 

add_filter( 'woocommerce_add_to_cart_redirect', 'woovn_skip_cart_redirect_checkout' );
 
function woovn_skip_cart_redirect_checkout( $url ) {
    return wc_get_checkout_url();
}

Bước 4. Loại bỏ thông báo sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Loại bỏ thông báo sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Loại bỏ thông báo sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
add_filter( 'wc_add_to_cart_message_html', 'woovn_remove_add_to_cart_message' );
 
function woovn_remove_add_to_cart_message( $message ){
	return '';
}

Video: Chuyển hướng đến trang thanh toán khi sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Làm sao để thêm đoạn mã này?

Bạn có thể đặt các đoạn mã PHP ở cuối tệp tin functions.php trong chủ đề con hoặc chủ đề bạn đang sử dụng (trước “?>” Nếu bạn có nó). Hãy chắc chắn rằng bạn biết những gì bạn đang làm khi chỉnh sửa các tệp tin quan trọng như vậy – nếu bạn cần thêm hướng dẫn, vui lòng xem bài viết Cách thêm đoạn mã tùy biến vào WooCommerce.

0 0 vote
Article Rating

BẢO MẬT WORDPRESS

Bình luận

2 bình luận về "WooCommerce: Chuyển hướng đến trang thanh toán khi sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng"

guest
2 Comments
Mới nhất
Cũ nhất
Inline Feedbacks
View all comments
khanh<span class="bl-woovn">2 bình luận</span>
khanh2 bình luận
1 năm trước

hay quá, cảm ơn bạn rất nhiều