WooCommerce: Thêm Contact Form 7 vào tab trong trang sản phẩm
WooCommerce: Thêm Contact Form 7 vào tab trong trang sản phẩm

WooCommerce: Thêm Contact Form 7 vào tab trong trang sản phẩm

Trước khi quyết định mua một sản phẩm nào đó, khách hàng thường có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Mà trên trang sản phẩm của bạn, không cung cấp đủ thông tin khách hàng cần. Vì vậy họ thường không đưa ra đặt hàng khi trong đầu có quá nhiều câu hỏi về sản phẩm. Đó thật sự là một điều tồi tệ của với các chủ của hàng.

2 Bình luận