WooCommerce: Chuyển hướng đến trang thanh toán khi sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
WooCommerce: Chuyển hướng đến trang thanh toán khi sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

WooCommerce: Chuyển hướng đến trang thanh toán khi sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Khi đến cửa hàng WooCommerce của bạn, bạn chắc chắn đã muốn thực hiện quy trình thanh toán nhanh hơn để chuyển đổi hiệu quả. Chiến lược thông thường nhất là bỏ qua giỏ hàng để đưa khách hàng của bạn trực tiếp đến trang thanh toán để đặt hàng....

2 Bình luận