Các đoạn code hữu ích cho theme Flatsome

17 / 100 SEO Score

Trong bài này mình sẽ giới thiệu tới các bạn một vài đoạn code hữu ích cho theme Flatsome. Giúp giải quyết nhanh các vấn đề nhỏ lẻ có trong theme flatsome

Đoạn mã PHP: Xóa bỏ số lượng sản phẩm

add_action( 'init', 'woovn_remove_woocommerce_result_count' );
function woovn_remove_woocommerce_result_count() {
	remove_action( 'flatsome_category_title_alt', 'woocommerce_result_count', 20 );
}
Xóa bỏ số lượng sản phẩm
Xóa bỏ số lượng sản phẩm

Đoạn mã PHP: Xóa bỏ kiểu sắp xếp sản phẩm

add_action( 'init', 'woovn_remove_woocommerce_catalog_ordering');
function woovn_remove_woocommerce_catalog_ordering() {
	remove_action('flatsome_category_title_alt', 'woocommerce_catalog_ordering', 30);
}
Xóa bỏ kiểu sắp xếp sản phẩm
Xóa bỏ kiểu sắp xếp sản phẩm

Đoạn mã PHP: Di chuyển mô tả ngắn lên trên giá bán

add_action( 'init', 'woovn_flatsome_woocommerce_shop_loop_excerpt' );
function woovn_flatsome_woocommerce_shop_loop_excerpt() {
	remove_action( 'flatsome_product_box_after', 'flatsome_woocommerce_shop_loop_excerpt', 20 );
	add_action( 'woocommerce_shop_loop_item_title','flatsome_woocommerce_shop_loop_excerpt', 15 );
}
Di chuyển mô tả ngắn lên trên giá bán
Di chuyển mô tả ngắn lên trên giá bán

Đoạn mã PHP: Di chuyển nút đóng vào trong lightbox

add_filter( 'flatsome_lightbox_close_btn_inside', '__return_true' );

Đoạn mã PHP: Thay đổi icon nút đóng của lightbox

add_filter( 'flatsome_lightbox_close_button', function ( $html ) {
	$html = '<button title="%title%" type="button" class="mfp-close">';
	/* f.ex. We're replacing the SVG icon into another one. */
	$html .= '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 475.2 475.2" width="28" height="28"><path d="M405.6 69.6C360.7 24.7 301.1 0 237.6 0s-123.1 24.7-168 69.6S0 174.1 0 237.6s24.7 123.1 69.6 168 104.5 69.6 168 69.6 123.1-24.7 168-69.6 69.6-104.5 69.6-168-24.7-123.1-69.6-168zm-19.1 316.9c-39.8 39.8-92.7 61.7-148.9 61.7s-109.1-21.9-148.9-61.7c-82.1-82.1-82.1-215.7 0-297.8C128.5 48.9 181.4 27 237.6 27s109.1 21.9 148.9 61.7c82.1 82.1 82.1 215.7 0 297.8z" data-original="#000000" class="active-path" data-old_color="#000000" fill="#FFF"/><path d="M342.3 132.9c-5.3-5.3-13.8-5.3-19.1 0l-85.6 85.6-85.6-85.6c-5.3-5.3-13.8-5.3-19.1 0-5.3 5.3-5.3 13.8 0 19.1l85.6 85.6-85.6 85.6c-5.3 5.3-5.3 13.8 0 19.1 2.6 2.6 6.1 4 9.5 4s6.9-1.3 9.5-4l85.6-85.6 85.6 85.6c2.6 2.6 6.1 4 9.5 4 3.5 0 6.9-1.3 9.5-4 5.3-5.3 5.3-13.8 0-19.1l-85.4-85.6 85.6-85.6c5.3-5.3 5.3-13.8 0-19.1z" data-original="#000000" class="active-path" data-old_color="#000000" fill="#FFF"/></svg>';
	$html .= '</button>';
	return $html;
} );

Đang cập nhật thêm

Làm sao để thêm đoạn mã này?

Bạn có thể đặt các đoạn mã PHP ở cuối tệp tin functions.php trong chủ đề con hoặc chủ đề bạn đang sử dụng (trước “?>” Nếu bạn có nó). Hãy chắc chắn rằng bạn biết những gì bạn đang làm khi chỉnh sửa các tệp tin quan trọng như vậy – nếu bạn cần thêm hướng dẫn, vui lòng xem bài viết Cách thêm đoạn mã tùy biến vào WooCommerce.

0 0 vote
Article Rating

BẢO MẬT WORDPRESS

Bình luận

2 bình luận về "Các đoạn code hữu ích cho theme Flatsome"

guest
2 Comments
Mới nhất
Cũ nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Phúc<span class="bl-woovn">1 bình luận</span>
Hoàng Phúc1 bình luận
5 tháng trước

Cảm ơn bác đã chia sẻ, tìm mãi đoạn code hỗ trợ thay đổi vị trí button close của flatsome